The Hebrew Alphabet Letters
chameleonseye/istockphoto

"ברת מזל" - ועוד שגיאות מביכות בעברית שכמעט כולם עושים

View Slideshow
The Hebrew Alphabet Letters
chameleonseye/istockphoto

איך אומרים?

אחרי שנים רבות של מחלוקות וטעות אחת בעברית שמסרבת להיעלם, האקדמיה ללשון העברית החליטה לאפשר את השימוש במילה גרב גם במין נקבה. מצד שני, יש עוד הרבה טעויות אחרות בעברית, נפוצות אף יותר. גרבו גרביים יפות והמשיכו לקרוא.

עוד בנושא: מילים חדשות ושימושיות בעברית


טעויות בעברית
טעויות בעברית

חמות (אמא של החתן ביחס לאישתו) זו צורת היחיד. צורת הרבים של חמות היא חמיות. כמו אחות ואחיות.

טעויות בעברית

צורת הרבים של סבתא היא סָבוֹת. בנוגע לסבתא רבא, צורת הרבים היא סבות גדולות. אין מילה מאושרת בעברית לסבא של סבא. פשוט אמרו סב הסב, סבת הסב וכדומה.


טעויות בעברית

האקדמיה פסקה כי גם מילים שהגיעו מארמית ונתפסות כשמות ממין נקבה – יקבלו סיומת ה'. כלומר: קופסה ודוגמה. מצד שני, ברבים אפשר לנקוט קופסות/ קופסאות, דוגמות/ דוגמאות.


טעויות בעברית

יש להגיד "הכיר תודה", "להכיר תודה" וכן הלאה.

טעויות בעברית

מתברר פירושו 'נעשֶׂה ברור וּודאי': "בסוף הסרט התברר שאדוארד נורטון ובראד פיט הם אותו בן-אדם".

מסתבר פירושו 'מתקבל על הדעת': "מסתבר שהמפלגה תישאר בשלטון"


טעויות בעברית

אומנם האקדמיה לא דנה בצורת שם הפועל של רָכַב, אבל לפי המקורות הצורה התקנית היא לִרְכֹּב.

עוד בנושא: הכבישים המסוכנים בעולם


טעויות בעברית

ההגייה התקנית היא שְׁפוֹפֶרֶת ולא שפורפרת.

טעויות בעברית

המילה רכבל מורכת מהמילים רַכֶּבֶת + כֶּבֶל. על כן, הגייתה התקנית היא רַכֶּבֶל.

טעויות בעברית
טעויות בעברית

צריך להגיד "היכנסו". כַּנְּסוּ היא צורת ציווי של הפועל כִּנֵּס.

טעויות בעברית

כמה שהטעות הזו צורמת, ככה היא נפוצה. בכל אופן, כשנגיע לגשר, נחצה אותו. "כְּשֶׁ" זה קיצור של כאשר ואין שום סיבה הגיונית להוריד את הכ"ף.

טעויות בעברית

אומרים "מזמן". אין צורך בעוד מִ־

טעויות בעברית