coronavirus
homeworks255 / iStock

בחן את עצמך: טריוויה בנושא קורונה

View Slideshow
coronavirus
homeworks255 / iStock

טריוויה בימי קורונה

מה היה תחום ההתמחות של הרופא שגילה את הקורונה ומה זה לעזאזל מטושים? קבלו 11 שאלות טריוויה שיבחנו מה אתם יודעים על נגיף הקורונה. לא להתקהל ולא לרמות בבקשה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה

טריוויה קורונה

התשובה בשקופית הבאה

טריוויה קורונה