Performance mic
7713Photography / istockphoto

מה אמר השרוך לנעל? בדיחות אבא כל כך גרועות שהן מצחיקות

View Slideshow
Performance mic
7713Photography / istockphoto

יש אבא בקהל?

איך משגעים פרסי? למה דבורים מזמזמות? מה זה ירוק ויש לו גלגלים? קבלו את 15 בדיחות הקרש הכי גרועות בעולם.

עוד בנושא: השלטים הכי מצחיקים

בדיחות קרש

בדיחות קרש

בדיחות קרש

בדיחות קרש

בדיחות קרש

עכשיו קראו באנגלית

בדיחות קרש

בדיחות קרש

בדיחות קרש